5. třída

Vážení rodiče, 

od pondělí 30.11. bude obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně za určitých hygienických podmínek. 

Nástup do školy ​​​​​​​

Ve všech prostorách školy platí pravidlo: Roušky – Ruce – Rozestupy

Dezinfekce rukou

Při hlavním vstupu do školy, na všech toaletách, ve všech třídách i před vstupem do jídelny jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

Roušky

Při vstupu do školy musí být všichni žáci vybaveni rouškami.  Povinnost nošení roušek se vztahuje nejen na společné prostory školy (chodby, schodiště, WC, šatny…), ale i na jednotlivé třídy. Dle nařízení musí mít všichni roušky i ve vyučování.

Rozvrh hodin

Všechny ročníky budou mít po nástupu do školy rozvrh, kterým se řídily před uzavřením školy.

HV a TV

V hodinách HV je i nadále zakázáno zpívat. V hodinách TV se nesmí cvičit – doporučovány jsou vycházky do přírody. V případě nepříznivého počasí je možné v těchto hodinách dobírat učivo z jiných předmětů.

Větrání

Větrat se bude ve všech třídách o přestávkách a v každé vyučovací hodině (zhruba uprostřed hodiny na 5 minut). V době větrání ve vyučování mohou jít žáci na WC (neměli by se potkávat žáci z různých ročníků).

S častým větráním souvisí  doporučení, aby měli žáci teplé oblečení. V případě potřeby si s sebou do tříd mohou vzít i bundy ze šatních skříněk.

Přestávky a odchody na WC

O přestávkách mohou na chodbu a na WC pouze žáci ze tříd podle rozpisu

Odchody na obědy

Na oběd budou žáci odcházet pod dohledem vyučujících podle rozpisu. U jednoho stolu mohou sedět vždy jen 4 žáci.

Nezapomeňte přihlásit děti ke stravování na strava.cz

Pondělí : 12:00 hod

Úterý    : 12:00 hod

Středa:    12:20 hod

Čtvrtek: 10:50 hod

Pátek :12:00 hod