30. 3. 2021

Doplňování chybějících písmen do slov: M_GN_T (MAGNET), L_GU_N (LEGUÁN), J_GU_R (JAGUÁR),  _EK-N (GEKON).

Obrázkové čtení slov a vytleskávání slabik: https://www.youtube.com/watch?v=vtNiMY1Z6qo

Úkoly ve Slabikáři na s. 103.

Úkoly na listu s g, G (druhá strana).

Psaní

Psaní písmene b: https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM


Dopsat v Písance řádky s písmenem b na s. 4 a 5.

DÚ:​​​​​​​ čtení slov ve Slabikáři v tabulce na s. 103.