3. týden 23. 3. - 27. 3. 2020


Dějepis 

Podívat se na ukázku o atentátu na A.Lincolna   https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben-152237

Zápis do sešitu. Je možné si ho přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst text v učebnici str.119-120.

Vznik Rakouska-Uherska

František Josef I. (vládl od roku 1848) se při své vládě spoléhal na ministra vnitra Alexandra Bacha. Ten v zemi zavedl tvrdý bachovský (či Bachův) absolutismus = na vše dohlížela policie, tvrdé tresty za politickou kritiku, cenzura. Nakonec byl ale císař nucen kvůli velkým vzpourám a nespokojenosti Bacha odvolat a tzv. říjnovým diplomem z roku 1860 oficiálně potvrdit konec absolutistické vlády. To znamenalo značné uvolnění a oživení politického života v celé monarchii. V roce 1866 došlo k prusko-rakouské válce, při níž rakouská vojska v rozhodující bitvě u Sadové u Hradce Králové podlehne pruské armádě, která následně obsadila téměř celé Čechy a Moravu. Nakonec bylo v Mikulově a následně v Praze uzavřeno příměří, ve kterém se Rakousko muselo zavázat k odstoupení značné části italského území a nesmělo již zasahovat do záležitostí sjednoceného Německa. V důsledku vojenských porážek a celkové vyčerpanosti byl František Josef I. donucen maďarskou šlechtou k uznání uherské samostatnosti v rámci habsburské monarchie. Celé soustátí tak bylo roku 1867 rozděleno na dvě rovnoprávné části (názvy podle hraniční říčky Litava):

a)Předlitavsko = Rakousko (patřily tam tyto země: Čechy, Morava, Halič, Horní a Dolní Rakousy, Tyrolsko, Korutany, Štýrsko, Kraňsko, Dalmácie)

b)Zalitavsko = Uhersko (patřily tam tyto země: Uhersko, Slovensko, Sedmihradsko, Slavonie, Chorvatsko)

Od tohoto okamžiku mluvíme o habsburské monarchii jako o Rakousku-Uhersku (země s dualistickým uspořádáním). Obě části byly relativně samostatné, spojovala je pouze osoba panovníka, společná armáda, finance a zahraniční politika. Toto uspořádání bylo oficiálně uzákoněno v prosinci 1867 v nové ústavě.

Německý jazyk

učebnice str. 28/ písemně do sešitu zapsat otázky – str. 28 a vlastní odpovědi

-        přečti a přelož si otázky v učebnici na str. 29 a tužkou zapiš odpovědi z prac. sešitu str. 24/ cv. 8

-   naučit 4. pád, tvoří se na otázku kam? – Wohin? - učebnice str. 30 Lerne mit Max

-        písemně do sešitu str. 32 / cv. 6


Matematika

Práce z aritmetiky 23.3. - 27.3.:


MOCNINA MOCNINY
  • nastudujte  v učebnici na str. 51 část E 
  • opište  na str. 51 rámeček + příklady pod rámečkem
  • vyřešte na str. 51 příklady 1 + 2
  •  vyřešte na str. 52 př. 3 - 7
SHRNUTÍ  
SOUČIN MOCNIN SE STEJNÝM ZÁKLADEM
PODÍL MOCNIN SE STEJNÝM ZÁKLADEM
MOCNINA SOUČINU
MOCNINA PODÍLU
MOCNINA MOCNINY
pod tento nadpis si opište na str. 52 rámeček + vzorové příklady pod rámečkem a vyřešte v PS na str. 19 př. 7+8+9+10

Práce z geometrie 23.3.-27.3.:

OBJEM VÁLCE
  • nastudujte str. 43 oddíl B
  • opište na str.44 rámeček
  •  opište na str.44 Př. 2 
  • vyřešte str.44 úkol 1
  • opište str.44  Př.3
  • vyřešte str.46 př. 2   


Fyzika

Polohová energie tělesa
-přečíst v učebnici str. 34 - 37
-opsat rámeček na str.37
-opsat Př. str. 35 (jen řešení)
-vyřešit na str. 38/ U 1, 2

CHEMIE

- Přepsat do školního sešitu z učebnice 30, 31 str. 16, 17 a 18 skupinu prvků, názvy a značku. Naučit se je. Neučit se lanthanoidy a aktinoidy! Zapsat jen uran U.

- Zopakovat prvky od 1 po 18 skupinu.

PŘÍRODOPIS

NERVOVÁ SOUSTAVA

Podívat se na YouTube na video NEZkreslená věda III: Kdo řídí lidské tělo?

Přečíst si v učebnici str. 93 - 95 Nervové řízení

Zeměpis 

Vytisknout si mapku ČR, vyznačit ke každému kroužku název sídla a nalepit do sešitu, dbát na tiskací písmo, úpravu, přehlednost.


Anglický jazyk 

- viz příloha


Český jazyk

- viz příloha

Občanská a zdravotní výchova


Soubor ke stažení: není dostupný