3. týden 23. -27. 3. 2020

Výsledky Matematika 

101/2      0,6     2,5     0,77

                 0,7    1,7     2,40

                1        4         1,58

101/3     7,8     6,38     1,67

               8,4     8,24     4,81

101/5     81,2    1026,2     102,47     226,56      1018,24     443,02

Výsledky Anglický jazyk

45/3 2. There´s     3. There are     4. There are     5. There´s     6. There´s     7. There are    8. There´s

45/4 2. are    3. is     4. is     5. isn´t     6. is     7. aren´t      8. is