3. týden 18. 1. - 22. 1. 2021

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po P

PS str. 36 budeme dělat v úterý online + 39/6 z PS

PS str. 38 a 39 udělejte sami, jak vám vyhovuje

Do sešitu ČJ školní napsat z učebnice 74/2 a 75/2

Matematika - Rovinné útvary - trojúhelník

PS str. 43 - 44 - 45 budeme dělat online, co nestihneme nutno dodělat samostatně

Do sešitu zapsat z učebnice str. 15 - růžový rámeček

Opakování sčítání a odčítání zpaměti

Do sešitu M- školní vypracovat z učebnice 18/57 samostatně, psát i zadání

Anglický jazyk Unit 5

Slovníček online str. 17 - naučit číslovky od 11 - 20 nebo v PS str. 91 Unit 5 vyhledat slovíčka s číslovkou

PS poslech budeme dělat online str. 42, 43, 44

Samostatně udělat PS str. 46 celá (řekneme si k tomu online ve středu) + 47/2

Prvouka

Přečti si učivo z učebnice prvouky na stranách 27-29. Potom si udělej zápis do sešitu, prohlédni si přiložené  video o koloběhu vody v přírodě a pokus se doma rodičům vysvětlit, co to koloběh vody v přírodě je. Zápis do sešitu (do 22. 1. 2021):


Země a podmínky života na ní

Země je jediné známé obydlené místo ve vesmíru.  Je jednou z osmi planet obíhajících kolem Slunce. Většinu jejího povrchu tvoří voda, menší část povrchu je pevnina (souš).
Život se na Zemi vyvinul díky vhodným podmínkám, kterými jsou:
-    Voda
-    Vzduch
-    Půda
-    Teplo a světlo ze Slunce
Voda:  slaná (v mořích a oceánech), sladká (všechna ostatní). Je obsažena také ve všech tělech rostlin, zvířat i člověka.


Video o koloběhu vody v přírodě