25. 3. 2021

Práce s číselnou osou - skákání žabiček - dřevěných koleček (zvětšování a zmenšování čísel; vztah o několik více, o několik méně).

Procvičování učiva o geometrických tělesech (doplnění o kužel a jehlan):                                           https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U

Matematika 2. díl

Na s. 54 cv. 2, 3, 4, 5.

Na s. 55 cv. 1.

Odčítací pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6057722dcc663

Hravý početník

Na s. 33 první sloupec.