23. 3. 2021

Skládání slov z písmen: lidské smysly - I, CH, Č = ČICH; Ť, U, CH = CHUŤ; T, H, A, M = HMAT; CH, S, U, L = SLUCH; který smysl chybí (ZRAK)? 

Čtení slov s písmenem ch: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch3.htm

Úkoly ve Slabikáři na s. 97 a 98.

Samostatně napsat řádky v Písance na s. 39.

Samostatně přepsat do sešitu slova ze 4. sloupce tabulky ze Slabikáře na s. 65.

Ve středu samostatně napsat úkoly v Písance na s. 40 a ve Slabikáři na s. 68 slova ze 3. a 5. sloupce přepsat psacím písmem do sešitu.