23. 10. 2020


Opakování správného psaní čísel 1 - 4.

Nácvik psaní čísla 0:   https://www.youtube.com/watch?v=_Qs6Ns5RJXo

Psaní čísla 0 na listu str. 1.

Porovnávání čísel do 4 :

http://https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-26/

Pracovní učebnice Matematiky str. 23 cv. 3 a 4.

​​​​​​​Pracovní učebnice Matematiky str. 24 - psaní čísel; cv. 1 - 3.