20. 4. 2021

Sčítání teček na dominových kartách (záměna sčítanců) - 3+9=12, 9+3=12; 6+8=14, 8+6= 14; 9+6=15, 6+9=15; 4+8=12, 8+4=12; 9+2=11, 2+9=11; 10+9=19, 9+10=19; 8+5=13, 5+8=13.

Matematika

Na s. 9 cv. 3 a 4.

Kontrola DÚ - na listu s. 7 cv. 1 a cv. 2.

Na listu s. 7 cv. 3, cv. 4 (DÚ), cv. 5 a cv. 6.