20. 10. 2020

Básničky - numerace do 5 viz Kurz matematiky.

Opakování psaní čísel - viz Kurz matematiky.​​​​​​​

Porovnávání čísel do 3:   https://www.youtube.com/watch?v=Ov87yWjLjjE&feature=emb_rel_end

Sčítání čísel do 3:  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-22/

Odčítání čísel do 3:  https://www.youtube.com/watch?v=9X8k0CwE3HQ&t=54s

Pracovní učebnice Matematiky - na str. 21 cv. 1, 2, 3.