2. týden 2. - 6. 11. 2020

Vážení rodiče,

v tomto týdnu se budeme opět s dětmi setkávat při online výuce ve stejný čas jako tomu bylo v 1. týdnu.

PO + ST bude výuka MATEMATIKY (početník, matematika, čistý papír, tabulka, pouzdro)                                                                                                                                                          Společně ve výuce vypracujeme v početníku str. 12, v matematice str. 16, 17. PROSÍM VÁS, NEVYPRACOVÁVEJTE TYTO ÚKOLY. Máme je přichystané na společnou práci.                                                                                                                                                                                     V průběhu týdne dokončete pracovní list č. 3 a pracovní list č. 5 str. 13 - porovnávání čísel.

ÚT + ČT výuka ČEŠTINY (pracovní sešit Čeština, učebnice Čeština, čistý papír, tabulka abecedy, pouzdro) (abecedu  máte v příloze na vytisknutí, kdo nemá možnost tisku, bude v označené krabici před školou)                                                                                                                                                            Začneme se učit ABECEDU, kterou si rozložíme na tři části. Během tohoto týdne bychom se ji měli naučit zpaměti. Prosím o opakování několikrát denně.                                                                                                                                                                ÚTERÝ - společně výuka od písmene A po I,                                                                                            STŘEDA - každý sám s rodičem písmeno J - Ř                                                                                          ČTVRTEK - společně výuka písmene S - Ž                                                                                                                                                                                                                   V úterý a čtvrtek kromě výuky abecedy práce v pracovním sešitě na str. 23, 24, 25                                  Opět Vás žádám, nedělejte nic dopředu. V průběhu týdne budu posílat procvičovací úkoly formou hry.                                          

PÁTEK - výuka PRVOUKY (pracovní sešit, učebnice, pouzdro, čistý papír)

V průběhu tohoto týdne vypracujte také v PÍSANCE str. 18, 19, 20

                                                                         ČÍTANCE str. 26, 27, 29

Přeji Vám klidný první listopadový týden, mějte se hezky a děkuji Vám za práci s dětmi.

Zdraví P. Drábková