2. týden 11. - 15. 1. 2021

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P - naučit říkat zpaměti z učebnice str. 73

V online hodinách budeme psát do POMOCNÍKU - VS po P z učebnice (lupy) str. 74 - 77

PS str. 37

Matematika - Pamětné odčítání trojciferných čísel + hodiny

PS str. 34 - budeme dělat v pondělí online

PS str. 35, 36 hodiny - nezvládneme online - zkusí každý s rodiči doma (online zkontrolujeme a řekneme)

Kdo bude zvládat vše, prostuduje si v PS vzadu  str. 1 - po hodiny včetně.

Anglický jazyk - 5. lekce

Zapsat do malého sešitu AJ

Have you got .......?  Yes, I have.       No, I haven´t.

uč. str. 33 - 35 budeme dělat online v hodinách

rovněž PS str. 39/1, 40/1 budeme dělat  online

sami doma pak PS str. 41

Prvouka

Přečti si učivo z učebnice prvouky na straně 26. Potom si udělej zápis do sešitu a doplň správné odpovědi v testu.

Zápis do sešitu (do 15. 1. 2021):

Zboží

Lidské výtvory, které lidé vyrábějí pro svoji potřebu a které se prodávají nebo nakupují v obchodech, nákupních centrech nebo třeba na tržištích, nazýváme zboží. Je rozděleno do mnoha druhů, např. potraviny, oděvy, obuv, papírnictví, drogerie, elektro a další. Za zboží se platí pomocí peněz (mince - kovové, bankovky - papírové) nebo platební kartou.