2. 3. 2021


Procvičování učiva o geometrických útvarech v rovině (čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh); (ukázka předmětů v okolí dětí, které mají tvar geometrických tvarů v rovině):

https://www.youtube.com/watch?v=pyeQ65_AJqU


Matematika 2. díl

Na s. 24 cv. 1 (přímou čáru obtáhnout podle pravítka);                                                                                           cv. 2 (přímé čáry obtáhnout podle pravítka),                                                                                                           cv. 3 (obtáhnout červeně, zeleně a modře cestu k míčkům).


Hravý početník 

Na s. 29 první sloupec.


Procvičování sestavování slovních úloh s řešením  vztahu o několik více na stíratelných tabulkách.