16. 11. 2020

Shlédnutí videa a následné psaní na mazací tabulku malého psacího a: 

https://www.youtube.com/watch?v=A3RB1xiSo24

Čtení tiskacího a psacího M, m:    https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenom1.htm

Určování hlásky (písmene) m na začátku, uprostřed a na konci slov: 

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenom2.htm

Psaní počátečních slabik (hůlkovým písmem) s m k  obrázkům se slovy:

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenom3.htm

Slabikář - úkoly na str. 5 a 6.