Pondělí 16. 11. 2020

Matematika - na str. 36 cv. 1 - dopsat příklady na sčítání a pod ně příklady znázornit kolečky: 4 + 2 = 6  (4 modrá kolečka a 2 červená kolečka), 2 + 4 = 6 (2 modrá kolečka a 4 červená kolečka), 1 + 5 = 6            (1 kolečko modré a 5 koleček červených). Cv. 2 - vypočítat příklady (děti je mohou počítat na prstech nebo si je znázorňovat prázdnými a plnými kolečky na mazací tabulku); 1 + 5 = 6, 2 + 0 = 2, 4 + 2 = 6,                2 + 4 = 6,      0 + 6 = 6, 2 + 1 = 3, 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5). Cv. 3 - vypočítat příklad podle počtu kusů nářadí v tělocvičně (3 kozy, 1 bedna, 2 můstky); zapsat příklad na linku: 3 + 1 + 2 = 6.            Říct i odpověď: V tělocvičně je 6 kusů nářadí. Cv. 4 - spočítat a zapsat nastřílené body: Alena - 6 bodů (1+5=6), Saša - 6 bodů (3+3=6), Ota - 5 bodů (1+1+3=5), Ema - 6 bodů (1+2+3=6), Lenka - 5 bodů (2+3=5), Mirek - 3 body (0+3=3).

Početník - poslední sloupeček na str. 4 (pod příklady si děti mohou namalovat barevná kolečka pro snadnější počítání...).