15. týden od 15.-19.6. 2020

Český jazyk 

 ČJ – mluvnice:

- V následující větě proveď větný rozbor včetně grafického znázornění a pošli do pátku, 19. 6. 2020, do 18.00 hod. na můj mail. Děkuji.

Včera jsme s přáteli podnikli náš pravidelný výlet k Zelenému jezeru u lomu.

- Tužkou doplň v učebnici str. 89/ cv. 2.

- Do mluvnického sešitu písemně vypracuj z učebnice str. 89/ cv. 3 a do pátku pošli ke kontrole.

- Do mluvnického sešitu si opiš tabulku ze str. 90 – Interpunkce v souvětí.

ČJ – sloh: písemně do slohového sešitu vypracuj z učebnice str. 133/ cv. 10 b.

Matematika

Fyzika

Angličtina

Dějepis