15. týden 15. - 19. 6. 2020

Zdravím Vás v dalším týdnu a posílám úkoly.

Po - Čítanka str. 12, 13 číst + psaní spisovných slov

      - Diktát - před diktátem zopakujte s dětmi - věta začíná velkým písmenem, na konci píšeme               tečku, je - li uprostřed věty jméno...píšeme velké písmeno, každou větu pište na nový řádek

         Kája jede na kole.  Jede do kina.  Dana maluje dům.  U domu je les.

      - Matematika - práce na papír - hra Myslím si číslo... myslím si číslo, které je o 3 větší než číslo          15 , myslím si číslo, které je o 10 menší než číslo 12....atd. Děti měly u sebe číselnou osu a                psaly jen výsledek. Dále počítaly 10 příkladů na sčítání a odčítání do 20. 

        V úterý ve 14.00h bych se ráda s dětmi opět potkala při online výuce. 

Út  - Čítanka str. 14, 15

      - Písanka str. 35, 36

      - Matematika str. 22 cv. 1, 2, 3  základní jednotka délky metr  m, ať si děti vezmou metr                       a měří délku koberce, délku místnosti, délku šňůrky atd. 

St - Čítanka str. 16, 17 příběh jsem dočetla já, otázky na str. 17 společná práce

                      str. 18, 19 číst

     - Písanka str. 37

Čt - Čítanka str. 19, 20

     - Písanka str. 38, 39

        Diktát : Žába žije u vody. Umí plavat. Po zemi skáče. Žába se bojí čápa.

     - Matematika str. 22 dokončit

- Čítanka str. 21, 22

      - Matematika str. 23 základní jednotka objemu litr, se žáky jsme si přelévali litrovou                           odměrkou vodu do kuchyňských hrnců, kolik odměrek - tolik vody

      - Prvouka str. 58, 59

Přeji Vám všem klidný a pohodový víkend, moc zdravím děti.           Vaše P. D.