15. týden 15. -19. 6. 2020

Anglický jazyk

Naučit slovíčka 9. lekce

Matematika - procvičování - str. 41 cv. 21, 24, str. 42 cv. 33

Písemné násobení jednociferným činitelem str. 45 cv. 2 a,b, str. 46 cv. 8, 12, str. 47 cv. 14, str. 48

cv. 22

Český jazyk - Skladba - Věta jednoduchá a souvětí - Stavba věty jednoduché učebnice str. 106

Do pomocníků opsat žlutý rámeček ( vysvětlím při online hodinách ), učebnice str. 106 cv. 1 - přečti a vypiš slovesa

Základní skladební dvojice - podmět je podstatné jméno v 1. pádě + přísudek je sloveso

( ve středu si připravte učebnici ČJ, pomocník, sešit školní )

Procvičujte vyjmenovaná slova - dokončete PS

Prvouka - Stavba těla živočichů str. 58, 59, 60, 61 přečti

Zápis do sešitu - Živočichové - OBRATLOVCI - mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů

Bezobratlí živočichové - nemají žádné obratle ani kosti

1. OBRATLOVCI 

A) Ryby

B) Obojživelníci

C) Plazi

D) Ptáci

E) Savci

2. BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

- nemají obratle ani kosti

- tvoří největší živočišnou skupinu např. hmyz

Čím se živí živočichové

1. Býložravci - rostlinami

2. Masožravci - živí se jinými živočichy, masožravým savcům říkáme šelmy, masožravým ptákům říkáme dravci, masožravým rybám - dravé ryby a ti, kteří se živí hmyzem jsou hmyzožravci.

3. Všežravci - se živí rostliny i živočišnou potravou