15. 3. 2021

Určování počtu prstů podle čísel.

Určování chybějících čísel na číselné ose:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3895

Luštění (viz PowerPoint v kurzu Matematiky s názvem Luštění).


Matematika 2. díl

Na s. 48 cv. 1, 2, 3.

Na s. 49 cv. 1.


Hravý početník 

Na s. 29 třetí sloupeček (1. skupina tyto příklady dopočítá) 


Koule (dobrovolně shlédnout, nestihli jsme v hodině):                                                 https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/geotelesa2.htm