14. týden 8.-12.6.2020

Český jazyk

6. roč. – ČJ – mluvnice:

- V následující větě proveď větný rozbor včetně grafického znázornění a pošli do pátku, 12. 6. 2020, do 18.00 hod. na můj mail. Děkuji.

Na písčité pobřeží se z moře neustále valí velké vlny.

- Do mluvnického sešitu dle zadání písemně vypracuj str. 86/ cv. 3 – poslední dvě věty.

- Do mluvnického sešitu písemně vypracuj poslední dvě souvětí z učebnice str. 87/ cv. 2 a do pátku pošli ke kontrole.

- Do mluvnického sešitu si opiš tabulku ze str. 89 – Nejobvyklejší spojovací výrazy.

- Do pracovního sešitu si doplň str. 46/ cv. 3

ČJ – sloh: písemně do slohového sešitu vypracuj z učebnice str. 132/ cv. 6 a 9.

Matematika

Fyzika

Angličtina

V přiloženém dokumentu najdete zadání včetně zápisu, který si přepíšete do sešitu, a úkolů. 

Dějepis

Učivo dějepisu na období od 8. 6. do 12. 6. 2020

Zápis do sešitu je možné přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.141 – 142.

Čína

V Číně vznikla svébytná civilizace s vlastním písmem. Zpočátku se rozvíjela v oblasti řek Jang-c-ťiang a Chuang-che. Je jedinečná tím, že trvá nepřetržitě už více než 4 tisíce let (nikdy nezanikla, nebyla poražena žádnými nepřáteli). V zemědělství Číňané vynikali v pěstování rýže, obilí, ovoce, zeleniny, čajovníku. Využívali důmyslné zavlažovací systémy. V řemeslech vynikali v hrnčířství, kovářství a tkalcovství. Z kukel bource morušového dokázali vyrábět jemnou látku – hedvábí. S hedvábím, ale i jiným zbožím, dokázali dobře obchodovat. Vše vyváželi až do Evropy po tzv. Hedvábné stezce.

Zeměpis

Domácí příprava od 8.6.2020 – do konce školního roku.

  • dodělat zápis do sešitu, str. 56 – 61 přečíst, nadpis Pedosféra, str.58 opsat shrnutí (rámeček), str. 59/vypsat jenom půdní druhy ( písčité, hlinité, jílovité ), str. 60/ vypsat půdní typy, str.61 opsat rámeček shrnutí
  • dodat sešit ke kontrole do 18.6.2020