14. týden 8. -12. 6. 2020

Anglický jazyk

 zopakovat všechna slovíčka z 8. lekce a vypracovat v PS sešitu všechna cvičení, kde není poslech

Matematika - str. 33 cv. 8, 11, 12

str. 34 cv. 13, 18

srr. 36 cv. 23, 27, 28

Příklady, které nevypočítáte, vysvětlím při online hodinách.

Český jazyk - Tvarosloví, jazykový rozbor

učebnice str. 97 cv.1 ústně - doplň i, í / y, ý - procvičuj vyjmenovaná slova

Ze cv. 1 vypiš všechna slovesa ( ve středu při online výuce se naučíme určovat mluvnické kategorie u sloves, slovesa vypiš na každý řádek po jednom ) 

PS - str. 82 celá

Prvouka - ŽIVOČICHOVÉ str. 56, 57 Společné znaky živočichů - přečti + krátký zápis do sešitu 

( jen zeleně označené rámečky )