14. týden 8. -12. 6. 2020

Český jazyk

Přísudek slovesný, přísudek několikanásobný, přísudek rozvitý - učebnice str. 127 - 129

Opiš do sešitu žluté ze str. 127, žluté ze str. 128, modré ze str. 129, potom vypracuj

PS str. 29, 30


Matematika

Počítáme se zlomky

vypracuj z učebnice str. 123/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a potom si zopakuj písemné dělení str. 124/19


Anglický jazyk

Naučit slovíčka z PS str. 85 - 6. lekce D/ Clothes ( clever ........... trousers)

Průběhový čas - krátké odpovědi PS str. 79/6.3b prostuduj

dále pak Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý PS str. 79/6.4

Vypracuj na základě této gramatiky PS str. 57, 58, 59/5, 60


Přírodověda a vlastivěda