14. týden 12. 4. - 16. 4. 2021

Domácí příprava na týden 12. 4. - 16. 4. 2021 

Pozor v úterý změna online výuky! Obě skupiny se připojí v 8.30. Do hodiny online se připojí herci Slováckého divadla. Název představení se nazývá Lichožrouti. Připojení budete asi do 10.30 souvisle od 8. 30.

ČJ - Opakování a nadále procvičování všech vyjmenovaných slov
M - Písemné násobení jednociferným činitelem (učebnice 3. díl strana 45)
AJ - 8. lekce - Oblečení, jednoduchý popis osoby
Další týden se uvidíme ve škole.
S pozdravem I. Miklová

Prvouka

Dnes budeme pokračovat učivem, ve kterém se seznámíme s rozdíly ve stavbě těla živočichů. Toto učivo je v učebnici na stranách 58 - 60. Jako vždy začneme tím, že si pozorně přečteš uvedené informace na těchto stránkách, prohlédneš si rovněž obrázky, potom uděláš zápis do sešitu a nakonec vyznačíš správné odpovědi do procvičovacího cvičení. Těším se na příští týden, až se zase společně setkáme.

Zápis:

Stavba těla živočichů

Podle stavby těla dělíme živočichy do dvou základních skupin - na obratlovce (mají kostru složenou z páteře a kostí) a bezobratlé (ti kostru ani žádné kosti v těle nemají. Patří mezi ně hmyz - např. mouchy, včely, brouci, motýli atd.).

Obratlovci jsou následující skupiny živočichů:

a) Ryby (dýchají žábrami, tělo je pokryto šupinami - např. kapr, štika).
b) Obojživelníci (část života žijí ve vodě a dýchají žábrami, část života na souši a dýchají plícemi např.  žába).
c) Plazi (tělo mají pokryté šupinami - např. hadi, želvy, ještěrky).
d) Ptáci (létají, tělo jim pokrývá peří, mají křídla)
e) Savci (rodí většinou živá mláďata, která se po narození živí mateřským mlékem - např. pes, kočka, delfín, ale i člověk).