13. týden 6. 4. - 9. 4. 2021


Domácí příprava na týden 6. 4. - 9. 4. 2021

ČJ - Procvičování všech vyjmenovaných slov

M - Opakování písemného sčítání a odčítání a násobilky 

Geometrie - kružnice, kruh

AJ - 7. lekce - dokončení

Prvouka

V uplynulých týdnech jsme se zabývali živou přírodou a seznámili jsme se s houbami a rostlinami. Mezi živé organizmy patří rovněž živočichové a těm se budeme věnovat právě teď. Přečti si učivo z učebnice na stránkách 56 - 57, podívej se na krátké video a potom si udělej zápis. Nakonec vyznač správné odpovědi do procvičovacího cvičení.


Zápis:

Živočichové

Všichni živočichové mají tyto společné znaky:

- přijímání vody a potravy, vylučování
- dýchání
- reagování na změny v přírodě
- pohyb, vnímání pomocí smyslů (zrak, sluch, chuť, čich, hmat)
- růst a vývoj
- rozmnožování

Živočichové se od sebe liší např. stavbou těla, druhem potravy, životními podmínkami.