13. týden 1. - 5. 6. 2020

Anglický jazyk 

8. lekce - PS str. 92 Unit 8 naučit všechna slovíčka z 8. lekce (není nutné znát skaut a skautka) jinak vše

Učebnice str. 56 /3 naučit slovíčka pomocí obrázků

PS str. 69/2      70/2      71/3

S pozdravem I. Miklová - miklova@zsbabice.cz

Matematika - procvičovat již zadané učivo

Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem - str.28 v. 2, 4, 6, str. 29 cv. 8, 9, 10, 14

Slovní úlohy str. 28 cv. 5, str. 29 cv. 12, 13

Český jazyk - Tvarosloví - Podstatná jména str. 68 učebnice - určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod i str. 69

napsat do sešitu - z učebnice str. 68 cv. 2, str. 69 cv. 4

PS - str. 81, 82 - opakování

Prvouka - str. 51 - List, str. 52 Květ, str. 53 Plod

Zápis: Listy bylin vyrůstají ze stonku, listy dřevin vyrůstají z větví.

Květy slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin.

Plod - z květů se po opylení vyvine plod. Ten obsahuje jedno nebo více semen. Plody máme suché a dužnaté.