13. týden 1. - 5. 6. 2020

Pouze pro žáky, kteří nejsou přítomni ve výuce ve škole

Celkový počet žáků, kteří dochází do školy od 25. 5. je  v naší páté třídě 15.  Vlivem nařízení vlády, kdy je možné vyučovat pouze ve skupinách do 15 žáků, není možné již pro ostatní  žáky naší třídy nastoupit do výuky.  V případě jiných dotazů ohledně učiva, klidně mi napište na mail miklova@zsbabice.cz

Online výuka zatím probíhat nebude. Učivo bude zadáváno stejným způsobem jako doposud do jednotlivých týdnů. S pozdravem Iveta Miklová


Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem ( i několikanásobným podmětem)

PS str. 28, 29, 30

Matematika

117/10 vypracuj do sešitu

+ níže přiložené čtyři  soubory - výpočet krychle a kvádru (vypracuj). My jsme testy měli ve škole na známky.  (vloženo pod učivem z přírodovědy a vlastivědy) Je to zpětná kontrola pochopení učiva, které se učíte samostatně. 

Anglický jazyk

Průběhový čas zápor, otázky

PS str. 78/ 6.2 a 6.3a - nastuduj gramatiku a pak vypracuj z učebnice str. 67/4, 5b a potom z pracovního sešitu.

PS str. 55/3

 PS str. 56/1

Přírodověda a vlastivěda