13. 11. 2020


Počítání předmětů do 5:    https://www.youtube.com/watch?v=A5q1w48QNC0&feature=emb_title

​​​​​​​Geometrické tvary - soubory s předměty do 6:   https://www.youtube.com/watch?v=_VWSL5vDVOc

Matematika - úkol č. 1 na str. 34; úkoly č. 1 -2 na str. 35.

Rozklad čísel do 5:  https://www.youtube.com/watch?v=w4_Kppok_V8

Matematika - úkol č. 3 - 5 na str. 35; na str. 34 - 1 řádek velkých šestek, 1 řádek malých šestek a poslední 2 řádky (6, 3 a 6, 4).