12. týden od 25. do 29.5.

Český jazyk 

ČJ – mluvnice:

- V následující větě proveď větný rozbor včetně grafického znázornění a pošli do středy, 27. 5. 2020, do 18.00 hod. na můj mail. Děkuji.

Pilné dívky ze 6.A cvičily doma pravidelně s půjčenými švihadly ze školy.

- Do mluvnického sešitu písemně vypracuj z učebnice str. 86/ cv. 1 a do pátku pošli ke kontrole.

- Do mluvnického sešitu si opiš tabulku ze str. 86 Věta hlavní + Věta vedlejší.  

- V učebnici si ústně zopakuj str. 86/ cv. 3

ČJ – sloh: 

Přečti si nahlas z učebnice str. 130/ cv. 1a ústně si projdi body str. 131/ cv. 1b,c,d,e,f.

Matematika

Fyzika

Angličtina

Zadání práce: úterý -pátek

Níže máte follow-up (shrnutí zopakované látky z dnešní online hodiny). Projděte si to, bude se vám to hodit při odpovídání na kvízové otázky (odkaz dostanete v pondělí v zadání práce). Tabulku připravenou na dnešní speaking podle vaší uč str. 49/cv. 5 si necháme na příště.

Další procvičování pro tento týden (úterý - pátek):

Pracovní sešit str 39/ cv 5, 6, 7

  • u cvičení 5 si dejte pozor na tvary slovesa 'be' v existenční vazbě: there is/are . V pracovním sešitě je málo místa, pište raději do 'English'.
  • cvičení 6 - kdo nemá CD k poslechům, toto cvičení neudělá, ale poslechne si znova online cvičení: page 49, exercise 5b a zapíše si seznam toho, co Emma a Nick koupili.
  • cvičení 7 - doplňte rozhovor v obchodě.

Dějepis

Přírodopis