12. týden 25. - 29. 5. 2020

Pouze pro žáky, kteří nejsou přítomni ve výuce ve škole

Anglický jazyk 

Přítomný čas průběhový - Present continuous - Učebnice str. 67/4 písemně do sešitu

Nastudovat v PS str. 78 Přítomný čas průběhový zápor 6.2 tabulka a pak do sešitu vypracovat z učebnice str. 67/5b

Matematika

Aritmetický průměr - vypracuj do sešitu

Slovní úlohy str. 117/2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem

vypracuj písemně do sešitu 130/3 a 130/5 a) b) 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Opiš do sešitu žluté z uč. str. 132

Opiš do sešitu ze str. 133  dva modré proužky

Všechny vás zdravíme, věřte, že nezahálíme. Od 8.00 - 11.30 se učíme AJ, M, Čj téměř bez přestávek. Proto také doma pracujte na zadaných úkolech. Budou zadávány až během úterý.