12. týden 25. -29. 5. 2020

[doplňte nadpis]

Český jazyk - dokončujeme TVAROSLOVÍ - 9 ČÁSTICE a 10 CITOSLOVCE - napsat do pomocníků - PS str. 79 cv. 1, 2, 3, 

PS - str. 79 cv. 1 - text přečíst, zakroužkujeme citoslovce, v prvním odstavci nad slova nadepisujeme číslovkou slovní druh např. Ferda je podstatné jméno, tak napíšeme 1

Opakování slovní druhy  str. 80 - celá

Matematika - str. 25 cv. 2, str. 26 cv. 9, 12, písemné sčítání a odčítání - str.25 cv. 5, str. 27 cv. 18

procvičujeme násobilku a dělení, dělení se zbytkem

Prvouka tento týden není.

V úterý 2. 6. platí pro toho, kdo se nepřipojí na online výuku kontrola sešitů M, ČJ, AJ. Krabice s popisem 3. třída bude na okně u vchodu do školy. Překontrolované sešity i pracovní budou připraveny k vyzvednutí ve středu 3. 6. 2020

Děkuji B. Vranková