11. týden 22. 3. - 26. 3. 2021

Domácí příprava 22. 3. - 26. 3. 2021

Český jazyk - VS po Z a opakování všech předchozích
Matematika - Velká násobilka
Anglický jazyk - 7. lekce - popis osoby

Prvouka

Hodně věcí o rostlinách jsme se už dozvěděli a v tomto týdnu budeme pokračovat učivem s názvem Části kvetoucích rostlin, které je v učebnici na stranách 50-53. Nejdřív si  nové učivo pozorně přečti z učebnice. Potom udělej zápis do sešitu, prohlédni si pouze první 3 minuty 10 sekund z přiloženého videa a vyznač správné odpovědi v procvičovacím cvičení.

Zápis:

Základní části kvetoucích rostlin (1. část)

Kvetoucí rostliny se skládají z těchto částí:
- kořen
- stonek
- list
- květ
- plod

Kořen je rozvětvená podzemní část rostliny. Slouží k upevnění rostliny v půdě a k přijímání vody a v ní rozpuštěných živin. 

Stonek je nadzemní část a rozvádí vodu s živinami z kořenů do listů a dalších částí rostliny. Stonek může být dužnatý (u bylin) nebo dřevnatý (u dřevin).
Byliny jsou rostliny s měkkým stonkem, který se dá snadno utrhnout. Dřeviny se dělí na keře a stromy. Obojí mají tvrdý stonek, ale keře se rozvětvují u země a nemají kmen, zatímco stromy kmen mají a větví se ve větších výškách a vytvářejí korunu.