11. týden 18. - 22. 5. 2020

Vážení rodiče,

i nadále bude probíhat distanční výuka v online hodinách každý den, kde budu dětem zadávat další úkoly. Zde ještě zadání na procvičování   mimo výuku.  Přeji všem pevné zdraví a těším se na setkání s dětmi při výuce ve škole.

S pozdravem třídní učitelka Marta Gablasová

Český jazyk

Učebnice – přepsat do školního sešitu cvičení 4 na straně 104, dále pak cvičení 2,4 na straně 105, a cvičení 2 na straně 106. V online  hodinách budeme látku probírat a procvičovat.    

Na procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/501

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Skladba+slova&topic=01.+Skupiny+b%C4%9B%2Fbje%2C+v%C4%9B%2Fvje%2C+p%C4%9B%2Fpje%2C+m%C4%9B%2Fmn%C4%9B#selid

Matematika: 

Pracovní sešit –  budeme pracovat společně na online hodinách , samostatně vypracuj  jen stranu 22

Učebnice : do školního sešitu vypočítej cvičení  : 126/5, 127/9, 127/10, 128/114,128/18

Na procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=27.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=11.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+10+000+%E2%80%93+level+10&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+9838-6617%3D%3F#selid

​​Vlastivěda

Přečti si v učebnici stranu 102,103,104,105  a  přemýšlej nad otázkami

Přírodověda:

Ekosystém pole

Rostliny a živočichové - učebnice strana 76, 77,78. – přečíst  .


Úkoly na doma z angličtiny:

Pracovní sešit str 54/ cvičení 2 - napsat věty