11. týden 18. - 22. 5. 2020

Český jazyk

Stavba věty - učebnice str. 123, 124 - přečti pozorně žluté - už jsme se to učili

Vypracuj PS str. 26, 27 (27/3 nedělej)


Matematika 

Povrch kvádru str. 115

Opiš červené do sešitu  + zapiš vzorec  S = 2 . a . b  + 2 . b . c  +  2 . a . c 

Udělej si z čverečkovaného papíru síť kvádru k vypočítání povrchu  podle obr. 115/1

a přečti si Pozoruj - povrch kvádru můžeme počítat postupně:

Vypočítej 115/2


Anglický jazyk

PS  str. nová gramatika Přítomný čas průběhový

tabulka 6. 1 prostuduj celé až dolů

učebnice str. 66/1 Přečíst text (a přeložit si) u osmi obrázků.

Písemně zapsat 66/2 (8 vět vyplývajících z textu u osmi obrázků) Žlutě si ve větách zakroužkuj tvar být + ing.

PS str. 54 celá


Přírodověda a vlastivěda