10. týden 11. -15. 5. 2020

Matematika - učebnice str. 20 cv. 7, 10, str. 21 cv. 13, 15, 17

Opakovat násobilku!

Český jazyk - Tvarosloví - Příslovce - učebnice str. 63 (do pomocníku napsat poučku a jak se na příslovce ptáme). str. 63 cv. 1 - vypiš do sešitu všechna příslovce i s otázkou např. dnes - kdy?,

str. 63 cv. 2 - procvičuj vyjmenovaná slova, PS - str. 76 cv. 1, 2, 3

Prvouka - str. 50 Části kvetoucích rostlin

Zápis do sešitu: Části kvetoucích rostlin

Základní části kvetoucích rostlin jsou: kořen, stonek, list a květ, ze kterého se vyvíjí plod.

nakresli obrázek - popiš


​​​​​​​Anglický jazyk (zadávám až v úterý v 10.00 po online výuce) I. Miklová

PS str. 62, 63, 64 (kdo nebyl online, neudělá cvičení, kde je poslech)

+ dobrovolné v učebnici str. 51 (popiš čtyři obrázky)

umět perfektně všechna slovíčka 7. lekce z PS str .92