10. týden 11. - 15. 5. 2020


Vážení rodiče,

i nadále bude probíhat distanční výuka v online hodinách každý den ( kromě středy 13.5.2020), kde budu dětem zadávat další úkoly.  Přeji všem pevné zdraví a těším se na děti při výuce.

S pozdravem třídní učitelka Marta Gablasová

Český jazyk

Učebnice – přepsat do pomocníku žluté   tabulky   na straně 102 – podmět a přísudek, podmět vyjádřený a nevyjádřený.

Dále pak přepiš do pomocníku tabulku na straně 103 –shoda přísudku s podmětem. V hodinách budeme látku procvičovat.  

Na procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

Jinak opět doporučuji číst, číst, číst…využij čas, který teď máš

Matematika: 

Pracovní sešit –  budeme pracovat společně na online hodinách , samostatně vypracuj jen stranu 21

Učebnice : do školního sešitu vypočítej cvičení  : 125/7, 126/5, 126/4

Na procvičování:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-mix-1-uroven/6257

https://www.umimematiku.cz/pocitani-rimska-cisla-2-uroven/847

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-delitelnost-mix-1-uroven/5

​​Vlastivěda

Přečti si v učebnici stranu 98  a  snaž  se odpovědět na otázky na straně 98, budeme si o nich povídat

Pokus se napsat pár vět o své rodině.

Přírodověda:

Ekosystém pole

Rostliny a živočichové - učebnice strana 75, pozoruj rostliny a živočichy na obrázcích , pokus se najít si informace k některým rostlinám a živočichům.  

Anglický jazyk: odkazy na procvičování