10. týden 11. -15. 5. 2020

Český jazyk

Zopakovat z učebnice učivo str. 101 -122

Přečíst žluté, modré, hnědé proužky a připravit se na čtvrtek na online test

Zájmena, Číslovky, Příslovce


Matematika

Povrch krychle str. 110

Zapsat do  sešitu ze str. 110 - červené - Připomeň si (nahoře na straně)

Opsat žlutý vzorec pro výpočet krychle a na čtvrtek si připravit z papíru povrch krychle

Vystřihnout si ze čtverečkového papíru povrch krychle, jak je v učebnici str. 110 (neslepovat, budeme rozdělávat.) Nemusí být stejné velikosti jak je v učebnici


Anglický jazyk

PS str. 53 celá


Přírodověda a vlastivěda