10. 11. 2020

Interaktivní učebnice Hravá matematika 1 (1. díl): doplňování čísel v číselných řadách - ústně.

Interaktivní učebnice Hravá matematika 1 (1. díl): práce s číselnou osou - příklady na sčítání                  a odčítání do 5.

Matematika - na str. 31 cv. 1 - 5.

​​​​​​​Na listu str. 6: psaní číslice 6 (3 až 4 řádky).