1. týden 11. - 13. 3. 2020

Práce pro žáky 9. ročníku na týden 11. -13. 3. 2020

Matematika

Povrch kuželu

  • Opsat z učebnice str. 65/B Př. 1, Př. 2
  • Vypracovat do sešitu 67/3, 4
  • PS 46/ 2ab, 47/7

Fyzika

Elektromagnetická indukce

  • Přečíst v učebnici str28 – 32, prohlédnout obrázky
  • Opsat rámeček na str. 32

Dějepis

Suezská krize

  • V učebnici přečíst str. 102

Německý jazyk

práce na projektu Mein Tier

Občanská výchova

Globalizace str. 72 zápis do sešitu a naučit

-      skupiny, které neměly prezentaci, práce na projektu

Český jazyk​​​​​​​

Prezentace ČJ (1.7 MB)


literatura -  Literární druhy a žánry - projít si PP a doplnit zápis do sešitu

prezentace je na konci stránky 9. třídy

mluvnice, sloh- Věta jednoduchá  – procvičování učiva

  • U 71/5 – ústně
  • U73- přečíst tabulku- evnt. zapsat do sešitu
  • U 74/1,4a) - ústně
  • PS 39/4,6,8-13,16 – písemně

Žáci připravující se na přijímací zkoušky:

-pokračujte v individuální přípravě, pokud budete potřebovat konzultaci, obraťte se na mne prostřednictvím mailu:

marta.eibensteinerova@seznam.cz

Anglický jazyk

Učebnice str. 40/cv. 1,2,4

Učebnice str. 41/cv. 1,2,3,4,5

Odpovědi napsat do mailu nebo v horším případě do sešitů ENGLISH. Nepsat nic do učebnic!

Kontrolovat dokončenou práci po skončení mimořádného opatření budu schopná jen v jednotlivých případech.


CHEMIE


PŘÍRODOPIS