Učivo pro žáky:

Český jazyk - procvičování vyjmenovaných slov, v okopírovaném textu podtrhnout podstatná jména. Z textu vypsat do sešitu vlastní jména.

Učebnice ČJ - str. 89 cv. 3, 4 - doplnit a napsat do sešitu

Opravy všech cvičení z diktátového  sešitu.

Matematika - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky. Pamětné odčítání - opakování str. 41 cv. 5, 6, 7 

Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel - učebnice str. 44 cv. 8, 13

Prv - str. 37 HOUBY - stavba těla hub - nakreslit obrázek - popsat

Aj - opakovat slovíčka dané lekce.

Vážení rodiče, dnes 16.3.2020 vkládám další učivo.  Průběžně bude doplňováno. Přeji Vám pevné nervy a hlavně zdraví v této složité situaci. S pozdravem Blanka Vranková

Český jazyk - pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov - www.skolakov.eu - žáci znají, mohou procvičovat průběžně.

Pracovní sešit - podstatná jména - od str. 67 - rozeznat rod mužský, ženský, střední, číslo jednotné a množné. Návaznost - učebnice str. 55 - 57 

Do POMOCNÍKU napsat pádové otázky - podle pádů se mění tvar jména (podstatného). Pádové otázky najdete v pracovním sešitu na str. 68 cv.1 Naučit se pády nazpaměť.

Matematika - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky str. 44 cv. 11, str. 45 cv. 18

Písemné odčítání str. 45 cv. 15, 20, slovní úlohy str. 45 cv. 16, 17, 19, 21

Prvouka - Houby - str. 37 - přečíst a napsat krátký zápis do sešitu PRV 

HOUBY

Nemají kořeny, stonky a listy. Neobsahují zelené barvivo. Živiny přijímají z odumřelých částí rostlin a živočichů. Rozmnožují se výtrusy.

(www.skolakov.eu)

  Anglický jazyk - slovíčka 6. lekce str. 91 naučit

Pracovní sešit str. 51, str. 52 cv. 2, str. 53 - celá (vypracovat)

Zdravím všechny žáky a jejich rodiče. Myslím na vás všechny stále. B. Vranková

V týdnu 23. 3. - 27. 3. 2020 začneme angličtinou - paní učitelka I. Miklová vás všechny pozdravuje, kdyby vám něco ze zadání nebylo jasné, máte jí napsat miklova@zsbabice.cz

Do konce března - naučit se všechna slovíčka 6. lekce, v PS vypracovat všechna cvičení ze 6. lekce, která jste schopni zvládnout. Nedělejte cvičení, kde je poslech.

Pokud už někomu nestačí sešit nebo ho nemá u sebe, tak píše na papír či do bloku..... Někteří z vás nemají u sebe čítanky. Nevadí, vystačíme si s vlastními knížkami, časopisy pro děti atd. 

Při procvičování můžeme využít www.skolasnadhledem.cz - neorientujeme se podle tříd (3.třída tam není), ale např. podle témat -  vyjmenovaná slova tam najdeme. 

Český jazyk - Podstatná jména - rod a číslo, pády ze str. 68 v pracovním sešitu - procvičovat v učebnici vlastní jména - uč. str. 57 cv. 10 napsat

Přídavná jména - do POMOCNÍKU napsat poučku - učebnice str.58  Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Odpovídají na otázky: Jaký? Který? Čí? (uč. str. 58 cv. 1,2,3) cv. 3 napsat - doplnit a podtrhnout přídavná jména. Pracovní sešit str. 69

Matematika - str. 46 cv. 23, 24, 25, 26

Prvouka - str. 38 ROSTLINY

- přečíst  SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN

Zápis do sešitů:

Společné znaky rostlin

- vyživují se (rostliny se vyživují pouze ve dne - fotosyntéza)

- dýchají a vylučují (rostliny dýchají ve dne i v noci)

- reagují na změny v přírodě 

- pohybují se (částmi svého těla např. slunečnice)

- rostou, vyvíjí se a rozmnožují

Povídejte si o jaru, jarních květinách, o tom jak se probouzí příroda, vracejí se k nám tažní ptáci......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí příprava v týdnu 30.3. - 3.4. 2020

Milí žáci a rodiče, tento týden si budeme opakovat a procvičovat učivo, které jsme se spolu naučili. Snad jen na prvouku, kde si doplníme učivo o rostlinách.....ale vše postupně. 

Matematika - str. 47 - Nakupujeme oděvy - Vezmi si sešit nebo lépe čtvrtku papíru a nakresli si oblečení, které rád(a) nosíš. Mělo by to být alespoň 15 kousků (nezapomeň na boty). Pokud si nevíš rady, obkresli obrázky z učebnice. Ke každému kousku vytvoř cenu.  Rodiče či sourozenci ti určitě poradí. Úkoly, které budeš plnit jsou na téže straně. (Zahraj si na prodavačku či prodavače, kupujícího....fantazii se meze nekladou).

Nezapomeň na násobení a dělení. Průběžně procvičuj.

Geometrie -  procvič si rýsování s kružítkem. Vezmi si papír a rýsuj kružnice s různým poloměrem.  Můžeš si narýsovat mandalu a vybarvit ji.

Český jazyk - Sloh  - podívej se na str. 25 v učebnici. Vzpomeň si, že příběh, který je ve čtyřech obrázcích nakreslený, jsme dokončili. Úkol pro tento týden - nakresli ve čtyřech obrázcích svůj vlastní příběh (příhodu) a ke každému obrázku napiš větu.

Procvič si učivo - vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména. www.skolakov.eu

Prvouka - opakuj si Společné znaky rostlin str. 38

str. 39 - přečteme Rozmnožování kvetoucích a nekvetoucích rostlin

Zápis do sešitu:

Kvetoucí rostliny jsou ty, které kvetou a patří k nim i listnaté stromy a keře. Rozmnožují se semeny, nebo částmi svého těla. Nekvetoucí rostliny jsou rostliny, které nekvetou - mechy, přesličky, kapradiny a plavuně. Rozmnožují se výtrusy.

Nakresli obrázky - str. 39 Kvetoucí rostliny - (pampeliška - chmýří, narcis - cibule, brambor - hlíza), 

Nekvetoucí rostliny - kapradina

Anglický jazyk - opakuj a procvičuj slovíčka

Přeji vám zdraví, stále na vás myslím. Blanka Vranková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA  6.4. - 10.4. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

těším se na vás při online učení. Začneme ve středu v 10.00 a doufám, že nás technika nezradí a my se uvidíme i uslyšíme. Nachystejte si k počítači vaše pouzdra (psací potřeby, pastelky) dále pak pracovní sešit do českého jazyka, učebnici, učebnici matematiky a prvouky, knížku, kterou čtete.

Aplikaci ZOOM není třeba stahovat do počítače. Stačí kliknout na odkaz, který rodiče obdrželi do email

schránek. Tento odkaz - pozvánku ještě uvedu zde:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/399058791?pwd=U2N0bjk4end1bWNwZHpLZjZCcHVnUT09

Meeting ID: 399 058 791
Password: 511891


A co nás čeká? Spolu si budeme opakovat a procvičovat - vyjmenovaná slova, znovu si řekneme a vysvětlíme podstatná jména, přídavná jména. Budeme kontrolovat cvičení z pracovního sešitu, které  už máte hotové. Do středy si vypracujte v PS str. 70

V matematice si zkontrolujeme některá cvičení ze sešitu - písemné i pamětné sčítání, odčítání, zaokrouhlování ze str. 44, 45

 Tento týden vypracujeme str. 49 cv. 3, 5, 7

V prvouce si budeme povídat o Velikonocích

Nezapomínejme na čtení - nachystejte si knížku, kterou čtete.

V angličtině si opakujte učivo do 6. lekce.

Ještě mám pro vás odkaz na procvičování učiva  onlinecviceni.cz

                            Děkuji a přeji pevné zdraví Blanka Vranková                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zdravím všechny své žáky a rodiče,

pro ty, kteří se k nám nemohou připojit přes internet, zadávám pro domácí přípravu tyto úkoly:

Matematika - str. 50 cv. 10, 11, 12,14

Český jazyk - do POMOCNÍKU  napsat ZÁJMENA - učebnice str.59 poučka a modrý rámeček

V PS str. 71 cv. 1, 2, 3, 4

Prvouka - opakování Kvetoucí a nekvetoucí rostliny str. 39, 40

přečíst str. 41  Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny

Zápis do sešitu:

1. Léčivé rostliny - některé části rostlin jsou léčivé. Připravují se z nich léky nebo léčivý čaj (lípa, bez černý, růže šípková)

2. Jedovaté rostliny - některé rostliny nebo jejich části jsou jedovaté. Nedotýkejte se ! (náprstník, rulík,  

                                    pryskyřník)

3. Zvláště chráněné rostliny - některé rostliny jsou vzácné, proto jsou chráněné. Nesmíme je trhat!      (leknín, koniklec, hlaváček)

Úkol - nakresli jednu rostlinu léčivou, jedovatou, chráněnou.






​​​​​​​