1. - 2. týden 14. - 30. 10. 2020

Matematika

Procvičovat nadále násobilku - každý žák dostal papír se sloupečky

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti ( příklady typu 38+15=  nebo 52-16= )

Učebnice str. 34 - 41 zkuste si cokoliv, zejména zelené sloupečky

PS str. 8 - 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​Český jazyk - pořád ve volné chvíli nahlas číst

Vyjmenovaná slova po B

učebnice str. 31 -38 Pročítat zejména modré a žluté rámečky. Zkusit napsat cokoliv do sešitu.

PS - vše k VS po B

str. 21, 22, 23, 24, 25  26, 27

Dále je na Google classroom v mém kurzu (tzv. virtuální třídě) několik odkazů na procvičování vyjmenovaných slov. Sem se dostanete po přihlášení do žákovské mailové adresy, která je nalepená v žákovské knížce na poslední straně u Rozvrhu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk

Umět všechna slovíčka z 2. lekce v PS str. 89

PS str. 15, 16, 17, 18 co zvládnete

Učebnice str. 13, 14, 15 Přečíst a přeložit  (pokud zvládnete)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvouka

Zopakujte si učivo o České republice z učebnice na straně 13, připomeňte si, kdo stojí v čele naší země, kdo ji řídí, státní symboly i pojmy vlast a domov.

Nové učivo uč. str. 14.

Zápis do sešitů:

Sousedé České republiky

Česká republika sousedí se čtyřmi státy. Na severu s Polskem (hlavní město Varšava), na východě se Slovenskem (hlavní město Bratislava), na jihu s Rakouskem (hlavní město Vídeň) a na západě s Německem (hlavní město Berlín).

Prohlédni si vlajky jednotlivých zemí a pokus se je zapamatovat.