1. 3. 2021


Práce s číselnou osou (pomocí dřevěného kolečka určování počtu o několik více a o několik méně, rozdíl čísel).

Číselná řada do 20 (lístky s čísly; vzestupná a sestupná řada, čtení čísel).

Určování počtu teček na dominových kartách (lístky s čísly, počet prstů na ruce).


Matematika 2. díl                                                                                                                                                     

Na s. 23 cv. 1 - spojit tečky podle pravítka tužkou rovnou čarou a lomenými čarami;                                      cv. 2 – spojit pejsky barevnými čarami podle pravítka s jejich boudou.


Hravý početník 

Na s. 28 třetí sloupec.